^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

Citát

"Nechajte deti prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takým patrí Božie Kráľovstvo!" (Lk 18, 16)

Počasie

img

Prihlásenie

Home

Zdravé oči už v škôlke - MŠKP

 Zdravé oči už v škôlke

Ponuka merania zrakových parametrov pre detí v materských školách

Milí rodičia,

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska ponúka jedinečnú možnosť pre Vaše deti absolvovať bezplatné meranie zraku pomocou binokulárneho autorefraktometra Plusoptix.

      Tento prístroj dokáže s vysokou mierou spoľahlivosti odhaliť existujúce alebo začínajúce vývinové poruchy zraku, ako napríklad astigmatizmus, tupozrakosť či škuľavosť. Ide o poruchy, u ktorých iba včasné odhalenie umožní efektívnu liečbu a elimináciu. Čím neskôr sú vývinové poruchy zraku odhalené, tým sa znižuje šanca na ich úplné odstránenie a ich následky môžu pretrvávať následne počas celého života človeka.

Pokiaľ súhlasíte s tým, aby Vaše dieťa meranie zrakových parametrov absolvovalo, kontaktujte zamestnancov škôlky, ktorí Vám poskytnú ďalšie potrebné informácie. Všetky potrebné informácie o tomto programe nájdete aj na stránke www.zdraveociuzvskolke.sk.

 

Termín merania v našej MŠKP:       Sídlisko III.  16.11.2018 o 8:30 hod.  ;     Sekčov 26.10.2018 o 8:30 hod.

Copyright © 2017. Materská škola Kráľovnej pokoja Rights Reserved.