Oznamy

Články

Triedy

Náš kolektív

Prevádzka

Fotogaléria

Dokumenty a tlačivá

Čo nás čaká…

Svetielkáči spoznávajú svet

Školská jedáleň

Pracovné ponuky

IRKP + Pomôž svojej škôlke

2% pre škôlku

PROJEKTY

Balíčkovanie pre sv. Mikuláša

Pred oknom, za oknom, stojí Mikuláš… „

Celý rok ubehol a opäť sa všetci, malí aj veľkí, tešia na príchod Mikuláša. Ten už vopred vyslal do našej škôlky družinu ochotných a pracovitých služobníčok s dobrým srdiečkom, ktoré mu prichystali vrece plné prekvapení pre najmenších čakateľov, presne podľa jeho pokynov. Zaangažovaní členovia IRKP sa postarali o všetko materiálne, začo im Pán Boh zaplať. Svätý Mikuláš im isto vyprosí hojné milosti u Boha za túto pomoc a aj my sa na neho s touto prosbou obraciame.

ĎAKUJEME