Oznamy

Články

Triedy

Náš kolektív

Prevádzka

Fotogaléria

Dokumenty a tlačivá

Čo nás čaká…

Svetielkáči spoznávajú svet

Školská jedáleň

Pracovné ponuky

IRKP + Pomôž svojej škôlke

2% pre škôlku

PROJEKTY

Betlehemské svetlo 14.12.2021

V utorok k nám zavítali skauti. Priniesli betlehemské svetlo priamo k jasličkám do každej triedy. O tom, že deti mali čím nadchnúť, svedčia aj nasledujúce fotografie.

Ďakujeme skautom za ich ochotu nás navštíviť a za kreatívne priblíženie histórie tejto každoročne opakujúcej sa udalosti.