Milý Ježišu,
dobrý pastier, prosím Ťa,
chráň nás svoje ovečky, dospelých i detičky.
Nech sa netúlame, neblúdime.
A ak sa tak stane, vyhľadaj nás Pane!
Amen

Galérie

Fotogaléria na Sídlisku III.

Jedálny lístok
Hudobno-tanečné divadielko s Ujom Ľubom
Marcové čítanie s rodičmi v tr. Stonožky
Návšteva predškolákov v ZŠ sv. Mikuláša v Prešove
Predškoláci v miestnej knižnici P.O.Hviezdoslava v Prešove na Sídlisku 3
Návšteva farnosti a farskej knižnice v kostole Kráľovnej pokoja
Šikovné ruky našej mamičky tr. Včielky
Svätá omša k 15.výročiu MŠKP
Karneval predškolákov tr. Včielky
Svadba v Káne Galilejskej
Krížová cesta na Sídlisku 3
Predškoláci na plavárni

Fotogaléria na Sekčove.

Deň lesníctva v meste- MŠKP Sekčov
Hasičská stanica- MŠKP Sekčov
Oslávenci od apríla 2019
Knižnica P.O.Hviezdoslava na Sekčove
Krížová cesta na Sekčove
Jarné ikebany v MŠKP Sekčov
Sférické kino