Milý Ježišu,
dobrý pastier, prosím Ťa,
chráň nás svoje ovečky, dospelých i detičky.
Nech sa netúlame, neblúdime.
A ak sa tak stane, vyhľadaj nás Pane!
Amen

Galérie

Fotogaléria na Sídlisku III.

Krásne dopoludnie s hudobnou rozprávkou od Uja Ľuba pod názvom ,,Peťo a drak" - SÍDLISKO 3
Aj začiatok nového školského roka sme privítali detskou svätou omšou, modlitbou, požehnaním detí, rodičov a učiteľky MŠKP - SÍDLISKO 3
OZNAM ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2019/2020
Rozlúčka predškolákov - Sídlisko 3
Ľudový jarmok s vystúpením
Poďakovanie Pánu Bohu za celý školský rok, rozlúčka s pánom kaplánom aj s predškolámi
Zimné športy v triede - Stonožky
Cyklistické preteky-Sídlisko 3
OZNÁMENIE O VÝBEROVOM KONANÍ V MŠKP
Hudobno-tanečné divadielko s Ujom Ľubom
Zdravie a choroby November 2018
Svätá omša v kroji
Týždeň ľudových tradícií
Novoročné požehnanie príbytkov v roku 2019
Vianoce 2018
Ja som Slovák
Marcové čítanie s rodičmi v tr. Stonožky
Návšteva predškolákov v ZŠ sv. Mikuláša v Prešove
Predškoláci v miestnej knižnici P.O.Hviezdoslava v Prešove na Sídlisku 3
Návšteva farnosti a farskej knižnice v kostole Kráľovnej pokoja
GRULIÁDA-Zemiakový týždeň plný aktivít, zábavy a zemiakových jedál
Beseda s dentálnou hygieničkou na tému - POVOLANIE
Šikovné ruky našej mamičky tr. Včielky
Svadba v Káne Galilejskej
Vitamínová pochúťka pre ,,Stonožky" - Čerstvá šťava z jabĺk SÍDLISKO 3
Výlet na prešovskú Kalváriu
Výlet Bardejov
My sme smelí námorníci - Sídlisko 3
Detský ples v MŠKP Február 2019
Mesiac modlitby posvätného ruženca 10/2018
Svätá omša k 15.výročiu MŠKP
Maľovala pani Jeseň október 2018
Karneval v našej MŠKP
Sférické kino marec/2019
Duchovné cvičenia s kňazom Mgr. Marekom Kreheľom, kňaz vo farnosti Prešov-Sekčov
Krížová cesta na Sídlisku 3
Týždeň ľudových tradícií v MŠKP
Predškoláci na plavárni
DEŇ MATIEK V MŠKP
Krásny deň strávený v EKOPARKU-SÍDLISKO 3
FAZULIÁDA - Sídlisko3

Fotogaléria na Sekčove.

Huby zo zemiakov a zemiakové hody- Sekčov
Divadielko,,Ako ježkovia oberali hrušky"- Sekčov
Príjemné dopoludnie s deduškom a babičkou, spoločná svätá omša 15.10- MŠKP Sekčov
Zdravý úsmev-Čo je zubná kefka,ako sa správne čistia zúbky- Sekčov
Huby zo zemiakov a zemiakové hody- Sekčov
Ujo policajt v našej MŠ na Sekčove
Ekopark -Sekčov
Kalvária-Sekčov
1.detská omša SEKČOV
Rozlúčka s p.uč.Martinkou - Sekčov
Ďakovná svätá omša-Sekčov
Vystúpenie ,,Ako doma"- Sekčov
Noc pokladov v triede Slniečka
Rozlúčka predškolákov- Sekčov
Školský výlet - Sekčov
Prišli sme,videli sme,páčilo sa nám :-) - MŠKP Sekčov
Potešili sme starkých v našej farnosti Krista Kráľa :-)
Slávnostné odnesenie tabla predškolákov do KOSTOLA KRISTA KRÁĽA
Deň deti v našej škôlke - SEKČOV
Vystúpenie pre rodičov - Sekčov
Cyklistické preteky -Sekčov
Šarišan Stanislav Gaľa prišiel k Šarišanom- Sekčov
Ľudová hudba hrá do tanca - Sekčov
Náš otecko Šarišanom - Sekčov
V šarišskej chiži - Sekčov
Záchranári v našej MŠKP-Sekčov
Deň lesníctva v meste- MŠKP Sekčov
Hasičská stanica- MŠKP Sekčov
Oslávenci od apríla 2019
Knižnica P.O.Hviezdoslava na Sekčove
Krížová cesta na Sekčove
Prešov-múzeum
Jarné ikebany v MŠKP Sekčov
Sférické kino