Milý Ježišu,
dobrý pastier, prosím Ťa,
chráň nás svoje ovečky, dospelých i detičky.
Nech sa netúlame, neblúdime.
A ak sa tak stane, vyhľadaj nás Pane!
Amen

Galérie - Sekčov

Fotogaléria na Sekčove.

Posledný deň v MŠ- Sekčov
Rozlúčka s predškolákmi - MŠKP Sekčov
Planetárium - trieda Lienky a Stonožky
Celý kolektív MŠ Kráľovnej Pokoja ďakuje všetkým hosťom nášho plesu. Boli ste skvelí!
Divadielko - ,,Gašparko"
Návšteva planetária - Sekčov
Zázračné rozmnoženie chleba
Výročná svätá omša MŠKP - Sekčov
Svadba v Káne Galilejskej Sekčov
Sánkovačka - Sekčov
Požehnanie našej MŠ - Sekčov
Vianočné posedenie - Sekčov
Návšteva Mikuláša v našej MŠ
Divadielko - ,,Gašparko"
Sféricke kino - Sekčov
Návšteva cintorína - Sekčov
POZOR - STOJ - CHOĎ! - Sekčov
šarkaniáda - Sekčov
Dentálna hygiena - Sekčov
Jesenné variácie-SEKČOV
Návšteva ZŠ Gorazda- Sekčov
Spolupráca so sociálnym zariadením ,,Ako doma"
Milión detí sa modlí ruženec ,,Za jednotu a pokoj vo svete" 18.október- Sekčov
Divadielko,,Ako ježkovia oberali hrušky"- Sekčov
Príjemné dopoludnie s deduškom a babičkou, spoločná svätá omša 15.10- MŠKP Sekčov
Zdravý úsmev-Čo je zubná kefka,ako sa správne čistia zúbky- Sekčov
Huby zo zemiakov a zemiakové hody- Sekčov
Ujo policajt v našej MŠ na Sekčove
Ekopark -Sekčov
Kalvária-Sekčov
1.detská omša SEKČOV
Rozlúčka s p.uč.Martinkou - Sekčov
Ďakovná svätá omša-Sekčov
Vystúpenie ,,Ako doma"- Sekčov
Noc pokladov v triede Slniečka
Rozlúčka predškolákov- Sekčov
Školský výlet - Sekčov
Prišli sme,videli sme,páčilo sa nám :-) - MŠKP Sekčov
Potešili sme starkých v našej farnosti Krista Kráľa :-)
Slávnostné odnesenie tabla predškolákov do KOSTOLA KRISTA KRÁĽA
Deň deti v našej škôlke - SEKČOV
Vystúpenie pre rodičov - Sekčov
Cyklistické preteky -Sekčov
Šarišan Stanislav Gaľa prišiel k Šarišanom- Sekčov
Ľudová hudba hrá do tanca - Sekčov
Náš otecko Šarišanom - Sekčov
V šarišskej chiži - Sekčov
Záchranári v našej MŠKP-Sekčov
Deň lesníctva v meste- MŠKP Sekčov
Hasičská stanica- MŠKP Sekčov
Oslávenci od apríla 2019
Knižnica P.O.Hviezdoslava na Sekčove
Krížová cesta na Sekčove
Návšteva knižnice - Sekčov
Prešov-múzeum
Jarné ikebany v MŠKP Sekčov
Sférické kino
Ďakovná svätá omša - MŠKP Sekčov
Karneval MŠKP Sekčov