Milý Ježišu,
dobrý pastier, prosím Ťa,
chráň nás svoje ovečky, dospelých i detičky.
Nech sa netúlame, neblúdime.
A ak sa tak stane, vyhľadaj nás Pane!
Amen

Nástenka

Žiadosť o prijatie do MŠ Kráľovnej Pokoja
13.03.2019
Oznámenie o mieste a termíne podávania žiadosti na predprimárne vzdelávania
13.03.2019
2% z vašej dane pre našu MŠKP
12.03.2019

Milí rodičia!

Ako každý rok aj teraz Vás prosíme o poukázanie 2% percent z Vašej zaplatenej dane pre MŠKP. Tieto prostriedky nám pomôžu pri zveľaďovaní výchovno-vzdelávacieho procesu a spríjemnenia prostredia MŠKP. Potrebné dokumenty sú k dispozícií v každej triede MŠKP a tiež na našej internetovej stránke. 


Potvrdené tlačivá je potrebné doručiť do MŠKP do 15.04.2019.

Pán Boh zaplať.

S katolíckym pozdravom ostáva združenie IRKP.

OZNAM MŠKP-Sekčov
10.03.2019

DEPISTÁŽ (testovanie) školskej zrelosti predškolákov sa uskutoční v MŠKP 15.marca 2019 v dopoludňajších hodinách. K testovaniu je  nevyhnutný podpísaný informovaný súhlas rodičov.

Téma týždňa:
Od semienka k rastlinke

Duchovná téma:
Pokúšanie Pána Ježiša na púšti

Jedálny lístok:

Citát:
"Nechajte deti prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takým patrí Božie Kráľovstvo!" (Lk 18, 16)