Milý Ježišu,
dobrý pastier, prosím Ťa,
chráň nás svoje ovečky, dospelých i detičky.
Nech sa netúlame, neblúdime.
A ak sa tak stane, vyhľadaj nás Pane!
Amen

Nástenka

Záchranári v našej MŠKP-Sekčov
21.05.2019
OZNÁMENIE O VÝBEROVOM KONANÍ
16.05.2019
Svätá omša v kroji na Sídlisku 3
14.05.2019
Týždeň ľudových tradícií v MŠKP na Sídlisku 3 aj na Sídlisku Sekčov
14.05.2019
Deň matiek v MŠKP na Sídlisku 3
13.05.2019
Svätá omša na Sekčove
02.05.2019
Prešov-múzeum
02.05.2019
Poznávame PREŠOV - MŠKP Sekčov
28.04.2019
Veľkonočné prázdniny
16.04.2019
Deň lesníctva v meste- MŠKP Sekčov
15.04.2019
Hasičská stanica- MŠKP Sekčov
15.04.2019
Exkurzia na hasičskú stanicu -MŠKP Sekčov
09.04.2019

Téma týždňa:
Ja som dieťa zo Šariša

Duchovná téma:
Matka Božia

Jedálny lístok Sídlisko III:

Jedálny lístok Sekčov:

Citát: