Milý Ježišu,
dobrý pastier, prosím Ťa,
chráň nás svoje ovečky, dospelých i detičky.
Nech sa netúlame, neblúdime.
A ak sa tak stane, vyhľadaj nás Pane!
Amen

Nástenka

Veľkonočné prázdniny
16.04.2019
Deň lesníctva v meste- MŠKP Sekčov
15.04.2019
Hasičská stanica- MŠKP Sekčov
15.04.2019
Exkurzia na hasičskú stanicu -MŠKP Sekčov
09.04.2019
Krížová cesta Sídlisko 3
05.04.2019
Hudobné divadielko Uja Ľuba v MŠKP
05.04.2019
Krížová cesta detí a rodičov - MŠKP SEKČOV
28.03.2019

Téma týždňa:
Veľká noc

Duchovná téma:
Večera so Spasiteľom

Jedálny lístok Sídlisko III:

Jedálny lístok Sekčov:

Citát: