Milý Ježišu,
dobrý pastier, prosím Ťa,
chráň nás svoje ovečky, dospelých i detičky.
Nech sa netúlame, neblúdime.
A ak sa tak stane, vyhľadaj nás Pane!
Amen

Jedáleň

Školská jedáleň pri MŠ Mukačevská 27

OZNAM


Stravné na 1 deň  pre deti v MŠ je       1,74 eur.

Stravné na 1 deň  pre deti v MŠ s dotáciou       0,54 eur

(dotácia od štátu je 1,20 eur + rodič doplatí iba 0,54 eur)

Stravné  na 1 deň pre deti v MŠ s diétou  ( celiakia)   2,05 eur

Stravné na 1 deň pre dieťa MŠ s diétou  a s dotáciou (predškoláci)    0,85 eur
 

Jednorazový príspevok 20 eur uhrádzajú iba predškoláci, t.j. deti posledného ročníka MŠ a to vopred pred začiatkom školského roka najneskôr do 25.dňa v mesiaci august. Ten slúži pre účel zaplatenia stravného. Ak nebude dieťa (predškolák) prítomné v MŠ a nebude odhlásené zo stravy, vtedy je možné prísť si pre obed, ale platí plnú sumu 1,74 eur. Ak nebude príspevok vyčerpaný, bude vrátený zákonnému zástupcovi po skončení školského roka.

 

Podobne ako jednorázový príspevok, tak aj stravné sa uhrádza mesiac vopred do 25. dňa v mesiaci.

Prihlásiť alebo odhlásiť dieťa nie je možné v daný deň. Je potrebné odhlásiť alebo prihlásiť dieťa najneskôr do 14.00 hod. deň vopred ako je uvedené v zápisnom lístku, ktorý obdrží každý zákonný zástupca dieťaťa na emailovu adresu ŠJ:

sjms.mukacevska@post.sk

t.č. 051/ 7719001 . školská jedáleň

 

Na úhradu stravného je potrebné použiť číslo účtu:

IBAN : SK 23 7500 0000 0040 0860 2135
Číslo účtu: 4008602135/7500

 

Suma na mesiac bez dotácie  35 eur (odporúčame trvalý príkaz)

Suma za mesiac s dotáciou     11 eur

 

Ako VS použite triedu napr. 1.MŠ, 2.MŠ a pod...

 

Preplatky budú vrátené rodičom v júli po skončení školského roka.

Zodpovedná vedúca ŠJ:  

Lukačová Eva

 

 

 

Jedáleň Jurkovičova- pre MŠKP na Sekčove

 • OZNAM

  Príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa uhrádza vopred, najneskôr do 25. dňa v predošlom mesiaci.

  Stravník – dieťa MŠ – denné stravovanie (VZN Mesta Prešov č. 4/2019 článok 6):

  Stravník s dotáciou: 0,54 € – celková mesačná suma 11€
  Stravník bez dotácie: 1,74 € - celková mesačná suma 36€

  STRAVNÉ:
  Potravinový účet: SK 98 7500 0000 0040 0842 1238

  Info ohľadom stravy, variabilný symbol dieťaťa, VYHLASOVANIE, platby:

  VYHLASOVANIE cez záznamník na tel. čísle 051 7775050
  Vedúcou ZŠS je p. Lenka Hudoková.
   

Jedálny lístok Sídlisko III:

Jedálny lístok Sekčov: