Milý Ježišu,
dobrý pastier, prosím Ťa,
chráň nás svoje ovečky, dospelých i detičky.
Nech sa netúlame, neblúdime.
A ak sa tak stane, vyhľadaj nás Pane!
Amen

Jedáleň

Školská jedáleň pri MŠ Mukačevská 27

OZNAM


Stravné pre deti v MŠ je 1,29 eur pre deti s celodennou stravou (desiata, obed, olovrant).
Stravné pre deti s diétou je 1,54 eur (bezlepková diéta).

Prihlásiť dieťa na stravu alebo odhlásiť je možné do 8.00 hod. na t.č. 051/ 7719001 u vedúcej ŠJ.

Stravné za bežný mesiac je potrebné uhradiť do 15-tého dňa a to buď trvalým príkazom, interbankingom alebo v hotovosti priamo v ČSOB na číslo účtu:

IBAN : SK 23 7500 0000 0040 0860 2135
Číslo účtu: 4008602135/7500

Viac informácií u vedúcej ŠJ na t.č. 051/7719001

Zodpovedná vedúca ŠJ:  Lukačová Eva

 

Jedálny lístok Sídlisko III:

Jedálny lístok Sekčov: