Milý Ježišu,
dobrý pastier, prosím Ťa,
chráň nás svoje ovečky, dospelých i detičky.
Nech sa netúlame, neblúdime.
A ak sa tak stane, vyhľadaj nás Pane!
Amen

Jedáleň Sekčov

Jedáleň Jurkovičova- pre MŠKP na Sekčove

 • OZNAM

  Milí rodičia!

  Oznamujem Vám, že stravné na príslušný mesiac na školský rok 2019/2020  je potrebné uhradiť najneskôr do

  25.dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac
  účet: SK98 7500 0000 0040 0842 1238 (IBAN kód)
  suma: 36 EUR bez dotácie (odporúčame trvalý príkaz)
  11 EUR s dotáciou (predškoláci; odporúčame trvalý príkaz)

   

  Stravné na 1 deň je 1,74 eura bez dotácie. S dotáciou 0,54 eur. V prípade ak nepoužijete trvalý príkaz, stravné môžete uhradiť len v pokladni v ČSOB (OC MAX) na účet: SK98 7500 0000 0040 0842 1238 (IBAN kód).

  Ako variabilný symbol použite identifikačné číslo dieťaťa, v správe pre prijímateľa uveďte meno, priezvisko a triedu dieťaťa. Peniaze neposielajte poštovou poukážkou.

  V každej triede na nástenke bude zavesený zoznam, kde bude vypočítaná platba na uvedený mesiac.

  Rodičom, ktorí platia trvalým príkazom, preplatky budú vrátené na účty v júli 2020. V prípade nejasností sa môžete obrátiť na vedúcu ŠJ telefonicky: 7775050, (po 9:00 hod.), po 14,00 hod. je zapnutý záznamník.

  Odhlásiť stravu je možné do 14. hod. predchádzajúceho dňa, v súrnych prípadoch len v prvý deň ochorenia dieťaťa je možné do 7,30 hod. Odhlasovať stravu je možné na záznamník od 14.00 hod. do 7,30 hod 7775050. Za včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

  Valentína SABOLOVÁ - vedúca školskej jedálne.

   

  OŠKaŠ MsÚ v Prešove pripravil publikáciu receptúr školských jedální upravených pre potreby bežnej rodiny pod názvom Mňamky zo školskej kuchyne. Knihu Mňamky zo školskej kuchyne si môžete stiahnuť z tejto adresy www.skolskyurad.presov.sk

Jedálny lístok Sekčov: