Oznamy

Články

Triedy

Náš kolektív

Prevádzka

Fotogaléria

Dokumenty a tlačivá

Čo nás čaká…

Svetielkáči spoznávajú svet

Školská jedáleň

Pracovné ponuky

IRKP + Pomôž svojej škôlke

2% pre škôlku

PROJEKTY

KNIHY pre škôlku

Naša materská škola sa prihlásila do rozvojového projektu ,,Čítame pre radosť“ a bola úspešná. Žiadosť predložila Materská škola Kráľovnej Pokoja prostredníctvom elektronického systému Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) určeného na príjem a správu žiadostí o dotácie a rozvojové projekty – minedu.egrant.sk

Získali sme 1.250 € na nákup kníh do triednych knižníc. Na každú triedu pripadli finančné prostriedky vo výške 250 €.

Cieľom tohto projektu je posilnenie pozitívneho vzťahu ku knihám a ich čítaniu a budovanie čitateľského sebavedomia u detí, pričom hlavným cieľom je doplniť triedne knižnice.

Balíček knižných titulov, ktoré sú na fotografiách, je určený pre každú triedu našej škôlky.