Oznamy

Články

Triedy

Náš kolektív

Prevádzka

Fotogaléria

Dokumenty a tlačivá

Čo nás čaká…

Svetielkáči spoznávajú svet

Školská jedáleň

Pracovné ponuky

IRKP + Pomôž svojej škôlke

2% pre škôlku

PROJEKTY

Krížová cesta v Kostole Kráľovnej pokoja

24. marca v popoludňajších hodinách sme sa stretli v Kostole Kráľovnej pokoja na sídlisku 3, aby sme sa spoločne aj s našimi rodičmi pomodlili krížovú cestu. Obetovali sme ju hlavne za mier a pokoj vo svete. Rozjímali sme nad Ježišovým utrpením a bolesťou, ktorú mu častokrát spôsobujeme aj my svojimi hriechmi. Veríme, že Pán Ježiš vyslyší naše úprimné modlitby a prosby za deti celého sveta, najmä tie, ktoré trpia vo vojne.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nami, aj nad dušami v očistci.