Milý Ježišu,
dobrý pastier, prosím Ťa,
chráň nás svoje ovečky, dospelých i detičky.
Nech sa netúlame, neblúdime.
A ak sa tak stane, vyhľadaj nás Pane!
Amen

Krúžky

Krúžky na sídlisku III.:

  • Anglický krúžok pod vedením p. lektorky Mirky
  • Ľudový krúžok vedie Ferko Novotný
  • Ebony má na starosti Veronika Bartková

Naše krúžky na Sekčove:

  • Tanečný krúžok pod vedením Ferka Novotného (1x do týždňa - v stredu)
  • Výtvarný krúžok pod vedením Zdenky Kvaskovej (každú stredu o 15.00)
  • Anglický krúžok pod  pod záštitou Centra voľného času sv. Jána Pavla II.