Milý Ježišu,
dobrý pastier, prosím Ťa,
chráň nás svoje ovečky, dospelých i detičky.
Nech sa netúlame, neblúdime.
A ak sa tak stane, vyhľadaj nás Pane!
Amen

Sídlisko III

Krásny výlet s predškolákmi - Kalvária, Ekopark...
18.09.2020
Ahojte rodičia a detičky!
31.08.2020
Dôležitý oznam!
31.08.2020
Lekárske potvrdenie!
31.08.2020
Dôležité dokumenty!!!
26.08.2020
ZOZNAM TRIED UŽ NA STRÁNKE!!!
20.08.2020
Dôležité informácie pre rodičov!!!
20.08.2020
Čo potrebujem do škôlky?
12.08.2020
Čo potrebujem do škôlky
12.08.2020
Posledný deň v MŠ- Sekčov
03.07.2020
Ďakovná svätá omša, rozlúčka s vdp. Marekom Kreheľom - MŠKP Sekčov
03.07.2020
Rozlúčka s predškolákmi - MŠKP Sekčov
03.07.2020

Téma týždňa:
JA A MOJA RODINA

Duchovná téma:
ĽUDIA ODCHÁDZAJÚ OD BOHA

Jedálny lístok Sídlisko III:

Citát: