Milý Ježišu,
dobrý pastier, prosím Ťa,
chráň nás svoje ovečky, dospelých i detičky.
Nech sa netúlame, neblúdime.
A ak sa tak stane, vyhľadaj nás Pane!
Amen

Sídlisko III

Dôležitý oznam!!!
17.10.2020
NOVÉ OPATRENIA OD 15.10.2020 (6.00 rána) platí zákaz pohybovať sa....
15.10.2020
Ruženec z gaštanov
14.10.2020
Voňavý čajík z domácich byliniek
14.10.2020
MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC!
13.10.2020
Manuál pre MŠ ZMENA!
13.10.2020
NOVÉ OPATRENIA!
13.10.2020
Návšteva dopravného ihriska s predškolákmi
07.10.2020
OZNAM O ZRUŠENÍ RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA!
02.10.2020
POZOR - STOJ - CHOĎ
02.10.2020
OZNAM PRE RODIČOV!
29.09.2020
Jedálny lístok
28.09.2020

Téma týždňa:
ČO MI ŠKODÍ A ČO MI PROSPIEVA

Duchovná téma:
BOH VYPOČUJE TÝCH, KTORÍ K NEMU VOLAJÚ

Jedálny lístok Sídlisko III:

Citát: