Oznamy

Články

Triedy

Náš kolektív

Prevádzka

Fotogaléria

Dokumenty a tlačivá

Čo nás čaká…

Svetielkáči spoznávajú svet

Školská jedáleň

Pracovné ponuky

IRKP + Pomôž svojej škôlke

2% pre škôlku

PROJEKTY

Svätá omša v Kostole Krista Kráľa

Naše poďakovanie patrí všetkým rodičom, ktorí sa zapojili do akcie resp. zbierky “DARY NAŠEJ PRÍRODY” či už z vlastných zásob, ale aj zakúpených v obchode. Boli obetované pri sv. omši v Kostole Krista Kráľa 12.10.2021 a následne darované rodinám v núdzi. Všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.  smile