Milý Ježišu,
dobrý pastier, prosím Ťa,
chráň nás svoje ovečky, dospelých i detičky.
Nech sa netúlame, neblúdime.
A ak sa tak stane, vyhľadaj nás Pane!
Amen

Triedy - Sídlisko III

1. trieda VČIELKY

 1. Bartoš Juraj        
 2. Bauerová Kristína    
 3. Bosák Vincent        
 4. Danišková Mária        
 5. Dedinová Lucia        
 6. Durdiak Lukáš        
 7. Fech Leonard        
 8. Fenyes Oliver        
 9. Goriľová Slavena        
 10. Chromý Jakub        
 11. Jurašek Gregor        
 12. Krinický Adam        
 13. Lazor Martin        
 14. Ličáková Anna
 15. Miheličová Liliana        
 16. Mihok Kai Alexander    
 17. Mrázová Veronika    
 18. Nehila Matias        
 19. Ondrej Michal        
 20. Petrenko Maxim        
 21. Podhájecká Karolína    
 22. Reľovský Ján        
 23. Široczki Daniel        
 24. Vargovčíková Zuzana    
 25. Veľas Marek    

učiteľky:  Helenka Demjanová, Slávka Timková

2. trieda LIENKY

 1. Bakoš Ján        
 2. Bauerová Mária    
 3. Debreceni Markus    
 4. Durkáč Tobias            
 5. Frištik Laura        
 6. Gurský Pavol        
 7. Jacková Olívia    
 8. Jurašek Jerguš        
 9. Kipikašová Alica    
 10. Kovaľová Jasmína    
 11. Krajči Richard    
 12. Križovenská Ema    
 13. Lenkovský Lukáš    
 14. Lukáčová Anna    
 15. Mocáková Dominika    
 16. Nazarej Šimon    
 17. Ondrej Marek        
 18. Opočenská Sára    
 19. Repčák František
 20. Štelbadská Sára
 21. Timková Lujza    
 22. Verčimáková Sára    
 23. Žigová Hana        
 24. Žolna Matej    
učiteľky:  Lenka Poprendová, Bc. Erika Goriľová                              

3. trieda STONOŽKY

 1. Alberty Matej        
 2. Alžo Michal        
 3. Amrich Martin        
 4. Babinčák Ondrej        
 5. Bistika Filip        
 6. Brašková Eliška                
 7. Gajdošová Rebeka        
 8. Ivanov Matúš        
 9. Jusko Oliver        
 10. Kipikaša Matej        
 11. Kipikašová Karolína    
 12. Kočišová Gréta        
 13. Kožár Lukas        
 14. Krajči Gabriel        
 15. Lukáč Filip        
 16. Mocák Šimon        
 17. Olejník Šimon        
 18. Onderčová Nela Rita    
 19. Ondrejová Šárka        
 20. Oslovič Matej        
 21. Reľovská Alžbeta        
 22. Sedláková Dorota        
 23. Slaninková Tereza    
 24. Tomášová Nella        
 25. Turčíková Nina        
 26. Žigová Mária    

učiteľky:  Mgr. Anna Križovenská, Mgr. Martina Grigerová, Mgr. Martina Biščáková