Oznamy

Články

Triedy

Náš kolektív

Prevádzka

Fotogaléria

Dokumenty a tlačivá

Čo nás čaká…

Svetielkáči spoznávajú svet

Školská jedáleň

Pracovné ponuky

IRKP + Pomôž svojej škôlke

2% pre škôlku

PROJEKTY

Trojkráľové požehnanie škôlky

Dnes sme v našej škôlke privítali medzi sebou pána farára Vdp. Pavla Kožuška, ktorý nám požehnal prietory MŠ. Škôlka a jej triedy sa požehnávajú rovnako, ako sa v čase Vianoc požehnávajú domy a byty. Kňaz pokropil našu škôlku svätenou vodou a vyslovil modlitbu požehnania:

Všemohúci Bože a Otče, ty si nás v krste prijal za svoje deti a urobil si nás bratmi a sestrami tvojho Syna; posilňuj naše spoločenstvo s ním a daj, aby sme v našej triede žili vo svornosti a láske. Bože, ochraňuj túto triedu pred zlom a hriechom, požehnávaj ju i všetkých, čo do nej prichádzajú aj tých, ktorí v nej učia, aby ti ako domáca cirkev prinášali duchovné obete: zlato lásky, myrhu utrpenia a kadidlo modlitby. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Na dvere nám pán farár daroval nálepku, kde je v skratke napísaná formula požehnania 20 – C + M + B – 23, čo znamená Christus Mansionem Benedicat, a teda v preklade Kristus nech žehná tento príbytok doplnená o príslušný rok.