Oznamy

Články

Triedy

Náš kolektív

Prevádzka

Fotogaléria

Dokumenty a tlačivá

Čo nás čaká…

Svetielkáči spoznávajú svet

Školská jedáleň

Pracovné ponuky

IRKP + Pomôž svojej škôlke

2% pre škôlku

PROJEKTY

Trojkráľové požehnanie škôlky

Všemohúci Bože a Otče, Ty si nás v krste prijal za svoje deti a urobil si nás bratmi a sestrami Tvojho Syna; posilňuj naše spoločenstvo s ním a daj, aby sme v škôlke žili vo svornosti a láske. Bože, ochraňuj našu škôlku pred zlom a hriechom, požehnávaj ju i všetkých, čo v nej prebývajú, aby sme ti ako domáca cirkev prinášali duchovné obete: zlato lásky, myrhu utrpenia a kadidlo modlitby. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.