Oznamy

Články

Triedy

Náš kolektív

Prevádzka

Fotogaléria

Dokumenty a tlačivá

Čo nás čaká…

Svetielkáči spoznávajú svet

Školská jedáleň

Pracovné ponuky

IRKP + Pomôž svojej škôlke

2% pre škôlku

PROJEKTY

Úcta k starším a DOD

Natrhám si kvety pod lesom na stráni,
vám starí rodičia, kvietok dám do dlaní.
Hoc vlas vám šedivie a zrak sa zakalí,
prijmite od nás vnúčat najkrajšie pozdravy.