Milý Ježišu,
dobrý pastier, prosím Ťa,
chráň nás svoje ovečky, dospelých i detičky.
Nech sa netúlame, neblúdime.
A ak sa tak stane, vyhľadaj nás Pane!
Amen

Nástenka

Dôležitý oznam!!!
17.10.2020
NOVÉ OPATRENIA OD 15.10.2020 (6.00 rána) platí zákaz pohybovať sa....
15.10.2020
MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC!
13.10.2020
Manuál pre MŠ ZMENA!
13.10.2020
NOVÉ OPATRENIA!
13.10.2020
OZNAM O ZRUŠENÍ RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA!
02.10.2020
OZNAM PRE RODIČOV!
29.09.2020
Ahojte rodičia a detičky!
31.08.2020
Dôležitý oznam!
31.08.2020
Lekárske potvrdenie!
31.08.2020
Dôležité informácie pre rodičov!!!
20.08.2020
Čo potrebujem do škôlky?
12.08.2020

Téma týždňa:
ČO MI ŠKODÍ A ČO MI PROSPIEVA

Duchovná téma:
BOH VYPOČUJE TÝCH, KTORÍ K NEMU VOLAJÚ

Jedálny lístok Sídlisko III:

Jedálny lístok Sekčov:

Citát: