Milý Ježišu,
dobrý pastier, prosím Ťa,
chráň nás svoje ovečky, dospelých i detičky.
Nech sa netúlame, neblúdime.
A ak sa tak stane, vyhľadaj nás Pane!
Amen

Nástenka

Rozlúčka s p.uč.Martinkou - Sekčov
29.06.2019
Ďakovná svätá omša-Sekčov
29.06.2019
Vystúpenie ,,Ako doma"- Sekčov
29.06.2019
Rozlúčka predškolákov - Sídlisko 3
26.06.2019
Ľudový jarmok
26.06.2019
Poďakovanie Pánu Bohu za celý školský rok a rozlúčka s predškolákmi.
25.06.2019
Tedeum- Svätá omša na Sekčove
23.06.2019
Noc pokladov v triede Slniečka
23.06.2019
Rozlúčka predškolákov- Sekčov
23.06.2019
Školský výlet - Sekčov
23.06.2019
Pozvánka - MŠKP Sekčov
15.06.2019
Hurá na výlet ! - MŠKP Sekčov
15.06.2019

Téma týždňa:
Ja a príroda okolo mňa

Duchovná téma:
Boží duch nás učí oslavovať Nebeského Otca

Jedálny lístok Sídlisko III:

Jedálny lístok Sekčov:

Citát: