Milý Ježišu,
dobrý pastier, prosím Ťa,
chráň nás svoje ovečky, dospelých i detičky.
Nech sa netúlame, neblúdime.
A ak sa tak stane, vyhľadaj nás Pane!
Amen

Nástenka

Sánkovačka - Sekčov
29.01.2020
Zimné športy s naším oteckom športovým redaktorom Danom Dedinom - Sídlisko 3
20.01.2020
Novoročné posvätenie MŠKP - Sídlisko 3
19.01.2020
Návšteva knižnice - Sekčov
20.01.2020
Požehnanie našej MŠ - Sekčov
14.01.2020
PF 2020
10.01.2020
Výroba adventného venca, ikebán a posvätenie - trieda Lienky
04.12.2019
Vianočné vystúpenie- trieda Lienky
18.12.2020
Svätý Mikuláš- trieda Lienky
06.12.2019
Vianočné posedenie - Sekčov
20.12.2019
Vianočné vystúpenie a posedenie tr. Stonožky - Sídlisko 3
09.12.2019
Vianočné pečenie tr. Stonožky - Sídlisko 3
17.12.2019

Téma týždňa:
Zvieratá v zime

Duchovná téma:
Pán Ježiš je pre nás svetlom

Jedálny lístok Sídlisko III:

Jedálny lístok Sekčov:

Citát: