Milý Ježišu,
dobrý pastier, prosím Ťa,
chráň nás svoje ovečky, dospelých i detičky.
Nech sa netúlame, neblúdime.
A ak sa tak stane, vyhľadaj nás Pane!
Amen

Nástenka

Karneval MŠKP Sekčov
14.02.2020
Svadba v Káne Galilejskej Sekčov
14.02.2020
Svadba v Káne Galilejskej Sídlisko 3
13.02.2020
Karneval MŠKP Sídlisko 3
13.02.2020
Výročná svätá omša MŠKP - Sídlisko 3
31.01.2020
Oznamy-MŠKP Sekčov
31.01.2020
Vianočné vystúpenie - trieda Včielky
14.12.2019
Sánkovačka - Sekčov
29.01.2020
Zimné športy s naším oteckom športovým redaktorom Danom Dedinom - Sídlisko 3
20.01.2020
Novoročné posvätenie MŠKP - Sídlisko 3
19.01.2020
Návšteva knižnice - Sekčov
20.01.2020
Požehnanie našej MŠ - Sekčov
14.01.2020

Téma týždňa:
Karneval

Duchovná téma:
Svadba v Káne Galilejskej

Jedálny lístok Sídlisko III:

Jedálny lístok Sekčov:

Citát: