Logo MŠKP

Pri príležitosti 10. výročia založenia MŠKP bývalá pani riaditeľka a zakladateľka MŠKP p. Anna Mihaľová vyjadrila túžbu mať vlastné logo. O jeho realizáciu sa postarala Milena Jakabová, ktorá pôsobila v rokoch 2008 – 2014 ako učiteľka na Sídlisku III. Podklady pre tvorbu formulovali všetky učiteľky MŠKP, spoločne sa zamýšľali nad charakteristikami a cieľmi MŠKP.

„Základom loga je Panna Mária, ktorá je zobrazená s korunou ako Kráľovná Pokoja s hlavou sklonenou dole k deťom, štylizovaná vo svieci, ktorá je zapálená. Zapálená svieca symbolizuje svetlo, ktoré učiteľky túžia už od ranného detstva zapáliť v srdciach detí, a to láskou, dobrými skutkami a modlitbami. Svetlo v horiacej svieci predstavuje myšlienku, že my sme svetlami, ktoré túžia lásku a dobro šíriť ďalej. Dolná časť loga je nedokončená, keďže láska našej Nebeskej Matky Panny Márie je nekonečná. Pri desiatom výročí je číslo 10 celé zapálené z horiaceho svetla sviece, ako symbol večného svetla a stálej ochrany našej Nebeskej Matky Panny Márie – Kráľovnej Pokoja,“ prezradila Milena Jakabová myšlienky pre tvorbu loga.

MŠKP začala logo používať hneď ako sa rozposlali pozvánky na oslavu desiateho výročia. Keď sa na logo zahľadíte, môžete si všimnúť aj nasledovnú symboliku:
LÁSKA k našej Nebeskej Matke Panne Márii
LÁSKA k deťom, ktoré navštevujú MŠKP
SVETLO v podobe zapálenej sviece, keďže MŠKP vznikla presne v deň Hromníc

Spracovala: Milena Jakabová