Kontakt

Adresa:

 Riaditeľka MŠKP: Mgr. Viera Gladišová
 Konzultačné hodiny:

Sídlisko III., Mukačevská 27, Prešov

streda 13:00 – 14:00 hod.

Sekčov, Ďumbierska 40, Prešov

štvrtok 11:00 – 12:00 hod.

 Meno školy: Materská škola Kráľovnej Pokoja
 Adresa MŠKP: Materská škola Kráľovnej Pokoja
Mukačevská 27
080 01 Prešov
 Telefónne číslo: +421 51 774 5016
 E-mail: riaditelka@mskp.sk
 IČO: 37938681
 Elokované pracovisko Sekčov: Ďumbierska 40
080 01 Prešov
Zástupkyňa: Janka Makarová
Telefónne číslo: +421  51 770 2160
E-mail: zastupkyna@mskp.sk
Ekonómka Marta Dolinská
E-mail: dolinska.marta1@gmail.com
Telefónne číslo +421 915 977 081