Kontakt

Adresa:

Meno, adresa, IČO a telefónne číslo školy

Materská škola Kráľovnej Pokoja
Mukačevská 27, 080 01 Prešov

tel. +421 51 774 5016

IČO: 37938681

Konzultačné hodiny Sídlisko III. : streda 13:00 – 14:00 hod.

Elokované pracovisko Sekčov

Ďumbierska 40
080 01 Prešov

Konzultačné hodiny Sekčov: štvrtok 11:00 – 12:00 hod.

Riaditeľka MŠKP

Mgr. Viera Gladišová

email: riaditelka@mskp.sk

tel. +421 915 312 725

Zástupkyňa

Jana Makarová

email: zastupkyna@mskp.sk

tel. +421  51 770 2160

Ekonómka

Ing. Dominika Kipikašová

ekonomka@mskp.sk