Základné údaje o škole

 ZRIAĎOVATEĽ:  KOŠICKÁ ARCIDIECÉZA so sídlom Arcibiskupský školský úrad Košice
 RIADITEĽ  ARCIBISKUPSKÉHO ŠKOLSKÉHO ÚRADU:  Mgr. Miroslav Jacko
 DUCHOVNÝ SPRÁVCA ŠKOLY:

 Mgr. Anton Janič – farár farnosti Kráľovnej pokoja

 Mgr. Pavol Kožuško – farár farnosti Krista Kráľa

 ŠKOLSKÝ KAPLÁN:  Mgr. Matúš Poremba
 RIADITEĽKA ŠKOLY:  Mgr. Viera Gladišová
 ZÁSTUPKYŇA  RIADITEĽKY ŠKOLY:  Janka Makarová
 VEDÚCA METODICKÉHO ZDRUŽENIA ŠKOLY:  Janka Makarová
 PREDSEDA RADY ŠKOLY:  Lenka Poprendová
 PREDSEDA INICIATÍVA RODIČOV KRÁĽOVNEJ POKOJA:  Mgr. Peter Mocák
 PEDAGOGICKÝ KOLEKTÍV:

 Mgr. Martina Biščáková

 Helena Demjanová

 Mgr. Bernadeta Goboňová

 Bc. Erika Goriľová

 Mgr. Katarína Högerová (materská dovolenka)

 Lucia Husovská

 Mgr. Katarína Jakubíková (materská dovolenka)

 Mgr. Miroslava Kimaková

 Mgr. Anna Križovenská (rodičovská dovolenka)

 Janka Makarová

 Lenka Poprendová

 Slávka Timková

 PREVADZKOVÍ PRACOVNÍCI:

 Eva Marušová

 Danka Novická

 Ľuboslava Michalová

 Peter Krajňák

 EKONÓMKA:

 Marta Dolinská