Patrónka MŠKP

Sviatok Panny Márie Kráľovnej ustanovil pápež Pius XII. na konci Mariánskeho roka 1954 pri príležitosti stého výročia od vyhlásenia dogmy o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie. Avšak úcta k Panne Márii ako Kráľovnej siaha hlboko do prvého tisícročia. Zreteľne ju takto oslavovali východní teológovia a cirkevní učitelia už v siedmom storočí: sv. Andrej z Kréty, carihradský patriarcha Germán a sv. Ján Damaský. Neskôr sa úcta k Panne Márii Kráľovnej ujala aj na Západe. Spočiatku sa sviatok Panny Márie Kráľovnej slávil 31. mája, ale po Druhom vatikánskom koncile sa zmenil dátum liturgickej spomienky na 22. august po sviatku Nanebovzatia Panny Márie. Panna Mária porodila svetu Kráľa všetkých kráľov, ktorého ani smrť nepremohla a ktorý je Kráľom celého vesmíru, Ježiša Krista, Božieho Syna.

Panna Mária nikdy nebola pod vládou hriechu a satana, nemal nad ňou moc. Nazývame ju aj Kráľovnou anjelov a všetkých ľudí. Sv. Ján apoštol ju vo svojej Knihe zjavenia (Apokalypse) tiež opisuje ako Kráľovnú: „Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd“ (Zjv 12,1). Je Kráľovnou milosrdenstva, vďaka nej k nám prišla spása. Jej predobrazom je kráľovná Ester zo Starého zákona, ktorá tiež prosila kráľa za svoj ľud. Keď sa jej kráľ pýtal, čo si najviac žiada, chcela len záchranu pre svoj národ. A kráľ jej vyhovel (Est 7,1-3).

Božiu Matku si uctievame ako tú, ktorá za nás neprestajne oroduje a vyprosuje nám u Boha milosrdenstvo i vyslobodenie z moci Zlého. Je plná nebeského pokoja a je Kráľovnou pokoja. Jej život bol v dokonalom súlade s Božou vôľou a hriech sa nedotkol jej duše. Jej Nepoškvrnené srdce trpí, keď vidí bolesť, strach, hriechy a veľký nepokoj ľudstva. Pozýva nás hľadať pokoj v Bohu, v plnení jeho vôle. Učí a povzbudzuje nás dôverovať Ježišovi tak ako na svadbe v Káne: „Urobte všetko, čo vám (Ježiš) povie“.

Kráľovná pokoja – oroduj za nás!

Autor: Mgr. Anton Janič