Oznamy

Články

Triedy

Náš kolektív

Prevádzka

Fotogaléria

Dokumenty a tlačivá

Čo nás čaká…

Svetielkáči spoznávajú svet

Školská jedáleň

Pracovné ponuky

IRKP + Pomôž svojej škôlke

2% pre škôlku

PROJEKTY

ADVENT – čas bdelosti a modlitby

1. Adventná nedeľa Lk 21,25-28. 34-36.

Možno každý z nás si už raz vo svojom živote povedal, že chce obdobie adventu prežiť inak. Každoročné rýchle zháňanie sa za darčekmi, hlučné americké piesne, ktoré nám hrajú zo všetkých strán, pečenie miliónov zákuskov, len aby na štedrovečernom stole nič nechýbalo. Avšak je toto zmyslom adventu? Skús sa nachvíľku zastaviť a zamyslieť sa. O čom by mal byť advent? Aký by mal byť tohtoročný advent? Advent pochádza z latinského slova „adventus!“ a znamená príchod. Prvý Kristov príchod sa udial pred dvetisíc rokmi v chudobnej mašťaľke v Betleheme. Druhý príchod sa deje v prítomnosti, lebo Ježiš je s nami každý deň, kráča s nami a je nám stále nablízku. A o tom poslednom, treťom príchode hovorí dnešné evanjelium: „Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať v oblaku s mocou a veľkou slávou. Keď sa to začne diať, vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie.“ Pán nás nechce strašiť o konci sveta, ale vyzýva nás k bdelosti, k modlitbe, k očisteniu ducha od sveta. „Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťaželi obžerstvom, opilstvom a starosťami o tento život, aby vás onen deň neprekvapil.“ Je to výzva ku zmene, ku zanechaniu starého človeka a k pokániu. Skúsme sa cez tento advent len tak zastaviť. Nemáme teraz síce možnosť chodiť na sv.omše alebo ranné roráty, ale naopak tento advent môžeme intenzívnejšie prežiť v našich rodinách. Zapáľte si spolu prvú sviečku na adventnom venci a prežite ako rodina spolu ničím nerušený čas. Adventný veniec by samozrejme nemal byť len novou dekoráciou v našich obývačkách, ale mal by byť momentom stretnutia. Porozprávajte sa, aký ste mali deň. Nechajte deti rozprávať, čo sa im počas dňa podarilo, čo pekné zažili. Nech je to miestom, kde budete spolu šťastní.
A nezabudnite tam pozvať Ježiša. Lebo on jediný nás vie naplniť láskou a pokojom.

Pápež František: „Advent je časom pokoja, a vytvárať pokoj je tak trochu napodobňovaním Boha.“

Zaujímavosti:

História adventného venca
Veniec je od nepamäti symbolom víťazstva a kráľovskej dôstojnosti. Aj Biblia hovorí o venci ako o prejave úcty, radosti a víťazstva. Adventný veniec vzdáva hold tomu, ktorý je očakávaný, a ktorý zároveň prichádza ako víťaz, ako kráľ a osloboditeľ. Rozlievajúce sa svetlo z horiacich sviec vyjadruje prichádzajúceho Krista, ktorý rozptyľuje temnotu a strach, pretože on je „Svetlo sveta“ (Jn, 8,12).

Začiatkom 19. storočia, v roku 1808 sa narodil v Hamburgu Johann Henrich Wichern. Bol najstarším synom a mal ešte 7 súrodencov. Neskôr sa stal vychovávateľom a študoval teológiu, aby sa mohol stať evanjelickým pastorom. Johann H. Wichern potom pôsobil ako učiteľ v hamburskej nedeľnej škole. V túžbe postarať sa o chudobných ľudí, sa rozhodol zriadiť predovšetkým pre chudobné a opustené deti útulok. Neskôr sa mu vďaka milodarom a tvrdej práci podarilo jeho plán zrealizovať. Dom nazval Drsný dom, v ktorom opustené deti v jeho opatere boli nielen ubytované, ale sa aj priúčali remeslu. Na základe neustálych otázok týchto detí, koľko dní ešte zostáva do Vianoc, sa rozhodol vyrobiť drevený veniec s 24 sviečkami – 19 tenšími, ktoré predstavovali všedné dni a 4 hrubšími sviečkami, symbolizujúcimi štyri adventné nedele.

Tip na advent:
Prežite advent spolu s myšlienkami pápeža Františka 🙂

https://www.dkuza.sk/2020/10/advent-2021-s-myslienkami-papeza.html#2811