Oznamy

Články

Triedy

Náš kolektív

Prevádzka

Fotogaléria

Dokumenty a tlačivá

Čo nás čaká…

Svetielkáči spoznávajú svet

Školská jedáleň

Pracovné ponuky

IRKP + Pomôž svojej škôlke

2% pre škôlku

PROJEKTY

Advent – čas radosti

3. Adventná nedeľa Sof 3, 14 – 16

“Jasaj, dcéra sionská, plesaj, Izrael! Raduj sa a veseľ z plného srdca, dcéra jeruzalemská! Pán zrušil tvoj rozsudok, odvrátil tvojich nepriateľov. Kráľ Izraela, Pán, je s tebou, neboj sa nijakého zla!” 

Milí očakávajúci Pána,    
dnešnú tretiu adventnú nedeľu otvára prorocké slovo Sofoniáša. V dnešnú nedeľu sme vyzvaní prorokom k radosti, a to z dvoch príčin. Pán zrušil (spravodlivý) rozsudok a rozhodol sa ma zachrániť. Prorocké slovo vychádza z úst proroka, ale prichádza z vnuknutia Pána, a preto má nesmiernu silu: je živé, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč (Hebr 4,12).
V poradí (chronologicky) druhé slovo, ktoré dnes počúvame, je slovo Jána Krstiteľa. Nemáme záznam o Jánovi, že by vykonal viditeľný zázrak, ale jeho slovo má moc. Prichádzajú za ním zástupy a medzi nimi sú aj mýtnici, vnímaní ako čierna škvrna v Izraeli a vojaci, predstavitelia hrubej sily. Tieto skupiny sa na Jánove slovo dajú na pokánie. Zástupy, ktoré to všetko vnímajú, sú preto v očakávaní, že Ján potvrdí úlohu Mesiáša. Ján napraví zmýšľanie ľudí o Mesiášovi. Aj sv. Pavol je jeden z tých, ktorý zakúsi pravdivosť Jánových slov o Mesiášovi.
Tretie slovo, ktoré dnes zaznieva, je slovo apoštola Pavla. Jeho slovo hovorí o ovocí v jeho živote, ktoré je dôsledkom prijatia prorockých slov Sofoniáša a Jána. Pavol najprv hovorí, že sa ho Pán na ceste do Damasku rozhodol zachrániť a zrušiť nad ním rozsudok. A podľa slov Jána o pravom Mesiášovi, Šavol zakúsi moc Pánovho Ducha, keď oheň spáli zmýšľanie Šavla a urobí z neho Pavla .
Apoštol Pavol po týchto životných skúsenostiach prehovorí k Filipanom a jeho slovo nemôže byť ani dnes klišé, ak poznáme a vnímame Pavlovu cestu k obráteniu. Jeho slová sú teda skúsenosťou, sú prorocké a sú zároveň modlitbou. Modlitbou nie len tretieho týždňa adventu, ale modlitbou dnešných čias. Pavlove slovo (Pánove slovo) ho previedlo cez jeho turbulentné ohlasovanie a on ho ako nesmierne bohatstvo ponúka ďalej, aby nás previedlo aj dnes:
Pán je blízko. O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. 
   
Tip na advent: 
Domáca liturgia vo formáte PDF:
https://bit.ly/3DBQb27