Oznamy

Články

Triedy

Náš kolektív

Prevádzka

Fotogaléria

Dokumenty a tlačivá

Čo nás čaká…

Svetielkáči spoznávajú svet

Školská jedáleň

Pracovné ponuky

IRKP + Pomôž svojej škôlke

2% pre škôlku

PROJEKTY

Adventná katechéza zamestnancov MŠKP

Dnes, 29. novembra, sa všetci zamestnanci MŠKP zúčastnili Adventnej katechézy pod vedením o. Pavla Kožuška z farnosti Krista Kráľa na sídlisku Sekčov.

Jeho slová boli povzbudením do začínajúceho predvianočného obdobia. Advent je obdobím prípravy na príchod Ježiša, je radostným očakávaním. Každý kresťan vníma tento čas ako špeciálnu príležitosť pre vnútornú zmenu, zmenu srdca, ktoré sa orientuje na svojho Pána a chce byť s Ním.

Ďakujeme za tento čas a dobre volené slová o. Pavla, ktoré povzbudili srdce, oblažili dušu a dodali silu chcieť dokázať aj to, čo počas všedných dní je umlčané slabosťou človeka.