Oznamy

Články

Triedy

Náš kolektív

Prevádzka

Fotogaléria

Dokumenty a tlačivá

Čo nás čaká…

Svetielkáči spoznávajú svet

Školská jedáleň

Pracovné ponuky

IRKP + Pomôž svojej škôlke

2% pre škôlku

PROJEKTY

BIELA Európa

Modlime sa za obyvateľov Európy a za misionárov, ktorí im prinášajú Božiu lásku. Modlime sa, aby sa Európa stala miestom, kde bezdomovci nájdu domov, osamelí priateľov a chorí starostlivosť. Amen.

Blúdila ovečka, blúdila lesom, pastier ju zavolal láskavým hlasom:

Ovečka malá vráť sa späť, vráť, ja som tvoj pastier, budem ťa pásť.