Oznamy

Články

Triedy

Náš kolektív

Prevádzka

Fotogaléria

Dokumenty a tlačivá

Čo nás čaká…

Svetielkáči spoznávajú svet

Školská jedáleň

Pracovné ponuky

IRKP + Pomôž svojej škôlke

2% pre škôlku

PROJEKTY

Dajme spolu gól – oznam pre predškolákov

Linky:

https://www.dajmespolugol.sk/

https://futbalsfz.sk/mladez-a-rozvoj/grassroots/dajmespolugol/dokumenty/