Oznamy

Články

Triedy

Náš kolektív

Prevádzka

Fotogaléria

Dokumenty a tlačivá

Čo nás čaká…

Svetielkáči spoznávajú svet

Školská jedáleň

Pracovné ponuky

IRKP + Pomôž svojej škôlke

2% pre škôlku

PROJEKTY

Ďakovná sv. omša – TE DEUM

Na poslednej sv. omši TE DEUM sme modlitbou a spevom ďakovali predovšetkým Všemohúcemu Bohu za milosti, ktorými nás po celý rok obdarúval. V závere sv. omše duchovný otec požehnával školské tašky našim predškolákom, ktorí sa už tešia do prvého ročníka.

Ďakujeme dodatočne všetkým rodičom, ktorí pripravovali končiacim Stonožkám občerstvenie na rozlúčkovú slávnosť. Zvlášť pani Ondrejovej, ktorá prípravy koordinovala, pánu Horskému za fotografovanie detí na tablo, pánu Ľoncovi za poskytnutie skákacieho hradu k rozlúčkovej slávnosti.

 

Pánboh zaplať.