Oznamy

Články

Triedy

Náš kolektív

Prevádzka

Fotogaléria

Dokumenty a tlačivá

Čo nás čaká…

Svetielkáči spoznávajú svet

Školská jedáleň

Pracovné ponuky

IRKP + Pomôž svojej škôlke

2% pre škôlku

PROJEKTY

Deň katolíckych učiteľov

7. apríl je sviatok sv. Jána de la Salle. Tento svätec je zakladateľom ľudovej školy a prvého ústavu pre učiteľov. Ako prvý urobil národný jazyk základom vyučovania. Jeho rehoľa školských bratov dodnes vychováva mnoho nových generácií a on sa právoplatne stal patrónom kresťanských učiteľov a vychovávateľov.

Aj my – učiteľky a zamestnanci MŠKP sme nezabudli na nášho patróna, a preto sme sa stretli 7.apríla v popoludňajších hodinách, aby sme spoločne oslávili Deň katolíckych učiteľov.

Pani riaditeľka Vierka nám v príhovore poďakovala za všetku prácu a námahu, ktorú vkladáme do výchovy vašich a zároveň našich detí. Byť učiteľom nie je len práca alebo zamestnanie, ale v prvom rade je to povolanie a poslanie, ktoré dáva Pán. Bez Božej milosti a pôsobeniu Ducha Svätého sú naše námahy zbytočné. Deti sa od nás naučia mnoho vecí, ale čo sa im napevno vryje do srdca je to, koľko lásky od nás cítili.