Oznamy

Články

Triedy

Náš kolektív

Prevádzka

Fotogaléria

Dokumenty a tlačivá

Čo nás čaká…

Svetielkáči spoznávajú svet

Školská jedáleň

Pracovné ponuky

IRKP + Pomôž svojej škôlke

2% pre škôlku

PROJEKTY

Dotácia na stravu

Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) v školskom roku 2021/2022

Vážení rodičia, od 1.9.2021 sa menia podmienky na dotáciu stravovania pre deti navštevujúce posledný ročník materskej školy, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku (5 ročné deti v poslednom ročníku MŠ). Dávame Vám do pozornosti stránku Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, kde nájdete nové podrobnejšie informácie k poskytovaniu dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa po aktuálne schválených legislatívnych úpravách zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov:

https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/dotacie-pre-deti/informacia-k-detom-ktore-su-opravnene-na-poskytnutie-dotacie-podla-4-ods.-3-pism.-c-zakona-o-dotaciach.html?page_id=1108862

Vzhľadom na uvedené zmeny Vás prosíme, aby ste vypísali čestné vyhlásenie a odovzdali učiteľkám v triede do 09.09.2021 tak, aby ste mali dotáciu na stravu už v septembri. V prípade uplatňovania dotácie na stravu je potrebné čestné vyhlásenie.