Oznamy

Články

Triedy

Náš kolektív

Prevádzka

Fotogaléria

Dokumenty a tlačivá

Čo nás čaká…

Svetielkáči spoznávajú svet

Školská jedáleň

Pracovné ponuky

IRKP + Pomôž svojej škôlke

2% pre škôlku

PROJEKTY

Koniec karantény – Sekčov

Milí rodičia!
Dnešným dňom t.j. 04.02.2022 sa končí karanténa v triede LIENOK a SLNIEČOK na elokovanom pracovisku MŠKP Ďumbierska 40.
Triedy budú v riadnej prevádzke od pondelka 07.02.2022. Prosíme Vás, aby ste v pondelok nezabudli odovzdať tlačivo o bezpríznakovosti (nájdete v sekcii – Dokumenty a tlačivá).
Ďakujeme a prajeme krásny a požehnaný víkend!