Oznamy

Články

Triedy

Náš kolektív

Prevádzka

Fotogaléria

Dokumenty a tlačivá

Čo nás čaká…

Svetielkáči spoznávajú svet

Školská jedáleň

Pracovné ponuky

IRKP + Pomôž svojej škôlke

2% pre škôlku

PROJEKTY

Koniec karantény STONOŽKY – Sídlisko 3

Milí rodičia!

Dnešným dňom t.j. 08.02.2022 sa končí karanténa v triede STONOŽIEK na Sídlisku 3.
Trieda bude v riadnej prevádzke od stredy 09.02.2022. 

Prosíme Vás, aby ste v stredu nezabudli odovzdať tlačivo o bezpríznakovosti (nájdete v sekcii – Dokumenty a tlačivá).
Ďakujeme a prajeme požehnaný deň.