Oznamy

Články

Triedy

Náš kolektív

Prevádzka

Fotogaléria

Dokumenty a tlačivá

Čo nás čaká…

Svetielkáči spoznávajú svet

Školská jedáleň

Pracovné ponuky

IRKP + Pomôž svojej škôlke

2% pre škôlku

PROJEKTY

Koniec karantény – trieda Lienky

Milí rodičia!
2. adventnú nedeľu sa končí karanténa našim LIENKAM. Ak Vaše dieťa neprejavuje príznaky žiadneho respiračného ochorenia, môže v pondelok 6.decembra 2021 nastúpiť do MŠ. Prosíme Vás, aby ste nezabudli priniesť „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“. Zároveň vás prosíme o dodržiavanie protiepidemiologických opatrení – pri vstupe si dezinfikujte ruky, noste respirátor a dodržiavajte odstup.
Ďakujeme a tešíme sa na vás a vaše deti.

Prajeme Vám krásny adventný čas.