Milý Ježišu,
dobrý pastier, prosím Ťa,
chráň nás svoje ovečky, dospelých i detičky.
Nech sa netúlame, neblúdime.
A ak sa tak stane, vyhľadaj nás Pane!
Amen

Kontakt

Pani riaditeľka:

Mgr. Martina Biščáková
Tel.: 0911 339 868
Mail.: martinabiscakova@gmail.com

školský účet na mesašný príspevok

IBAN: SK3309000000000503905194

Ekonómka:

Marta Dolinská
Tel.: 0915 977 081

Adresa:

Materská škola Kráľovnej pokoja
Mukačevská 27
080 07 Prešov
Tel.: 051/7745016

 

Detašované pracovisko Sekčov:

Ďumbierska 40
080 01 Prešov
Tel.: 051/7702160
Mail.: mskpsekcov@gmail.com