Oznamy

Články

Triedy

Náš kolektív

Prevádzka

Fotogaléria

Dokumenty a tlačivá

Čo nás čaká…

Svetielkáči spoznávajú svet

Školská jedáleň

Pracovné ponuky

IRKP + Pomôž svojej škôlke

2% pre škôlku

PROJEKTY

Milión detí sa modlí ruženec

Aj tohto roku sa naša škôlka zapojila do každoročnej celosvetovej modlitbovej iniciatívy „Milión detí sa modlí ruženec”. Jej cieľom je vyprosovať pokoj a jednotu na celom svete. Počiatky tejto modlitbovej iniciatívy siahajú do roku 2005, keď sa v hlavnom meste Venezuely Caracase skupina detí modlila ruženec. Okoloidúci dospelí si pri tom spomenuli na slová pátra Pia, ktorý raz povedal: „Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení.” Odvtedy sa iniciatíva rýchlo rozšírila a stala sa celosvetovou udalosťou. Témou tohto ročníka je láska Nebeského Otca, ktorý túži zachrániť všetky národy a priviesť ich k sebe. Nadácia ACN ( https://acnslovensko.sk/) chce osobitným spôsobom zveriť všetky miesta, kde dnes ľudia nemôžu žiť v pokoji, do všemocných rúk Stvoriteľa, na príhovor Panny Márie. Ide najmä o krajiny, v ktorých vládne násilie, vojna či veľká chudoba – ako je Nigéria, Mjanmarsko, Ukrajina, Pakistan, ale i celé regióny, ako Blízky východ a Sahel v Afrike.

Preto sme sa aj my spoločne zišli, porozprávali sa o modlitbe sv. ruženca, o tejto modlitbovej iniciatíve  ale aj o tom, ktorá farba znázorňuje, ktorý kontinent. Zaspievali sme našej Nebeskej mamke Márii pieseň Čakajú ťa nástrahy a pomodlili sa Slávnostný ruženec, ktorý nám hovorí o udalostiach po Ježišovom zmŕtvychvstaní.

Chcem vám dať jednu radu: Nikdy sa nevzdávajte ruženca.

Modlite sa ruženec, ako o to požiadala ona.

pápež František