Oznamy

Články

Triedy

Náš kolektív

Prevádzka

Fotogaléria

Dokumenty a tlačivá

Čo nás čaká…

Svetielkáči spoznávajú svet

Školská jedáleň

Pracovné ponuky

IRKP + Pomôž svojej škôlke

2% pre škôlku

PROJEKTY

Modlitbičky zo školičky

,,Dobré ráno, Pane môj!

Ty vieš koľko vecí dnes urobím.

Ak by som ja zabudol na Teba,

Ty nezabudni na mňa…“

 

Božie slovo a viera nás vedú k modlitbe. Ani my v našej školičke na modlitbu nezabúdame, pretože je pre nás veľmi dôležitá a má veľkú silu. Niektoré modlitbičky, ktorými sa počas celého dňa Bohu prihovárame, chválime ho, ďakujeme mu i prosíme ho, nájdete v malej knižke: ,,MODLITBIČKY ZO ŠKOLIČKY.“ Chceli by sme takto preniesť modlitbičky zo školičky aj k Vám domov do izbičky.

Naša materská škola vznikla pred osemnástimi rokmi z veľkej túžby pani učiteľky Hanky a Helky a taktiež za veľkej podpory našej farnosti a duchovného otca Dugasa. Vznikla ako malé svetielko, ktoré zažiarilo nádejou v mnohých srdiečkach vychovávať a vzdelávať deti v duchu viery. Nie je iste náhodou, že sa tak udialo práve na sviatok svetla – Hromnice.

Zo Svetielkáčov sa už stali dospeláci, keďže tento rok oslávia svoje 18- ste narodeniny. Táto malá knižka nech je darčekom pre Vás, ktorí s nami zdieľate radosť z formovania malých Svetielkáčov.

Prajeme Vám všetkým, aby SVETLO, ktorým je pre nás JEŽIŠ, vo Vašich srdciach nikdy nevyhaslo!

JEŽIŠ je…

SLOVO, ktorým chceme hovoriť,

PRAVDA, ktorú chceme ohlasovať,

CESTA, ktorou chceme kráčať,

SVETLO, ktoré chceme zapáliť,

ŽIVOT, ktorý chceme žiť,

LÁSKA, ktorú chceme vyžarovať,

RADOSŤ, ktorú chceme rozdávať,

POKOJ, ktorý chceme prinášať,

CHLIEB, ktorým chceme sýtiť druhých.

 

,,…Nezabudni sa pomodliť dnes večer,

lebo BOH nezabúda,

zobudiť ťa každé ráno…“

                                                                   S láskou kolektív MŠKP.