Oznamy

Články

Triedy

Náš kolektív

Prevádzka

Fotogaléria

Dokumenty a tlačivá

Čo nás čaká…

Svetielkáči spoznávajú svet

Školská jedáleň

Pracovné ponuky

IRKP + Pomôž svojej škôlke

2% pre škôlku

PROJEKTY

Moja nová cesta do škôlky

Dňa 17. decembra v dopoludňajších hodinách sme sa stretli v kancelárii pani primátorky Ing. Andrei Turčanovej. Účelom stretnutia  bolo poďakovanie za krásny a dlhoočakávaný darček , ktorý dostaneme od mesta Prešov…a tým je opravená cestná komunikácia, ktorou budú môcť bezpečne privádzať a odvádzať rodičia svoje detičky do obidvoch materských škôl. Veľmi sa tešíme. Deti si  pripravili pre pani primátorku prekvapenie v podobe Knihy vďaky, kde sú sústredené výtvarne práce s témou “Moja nová cesta do škôlky” a tiež drobné ozdoby na vianočný stromček. Sme veľmi vďační pani primátorke, že nás s radosťou privítala.

Za všetky deti, rodičov  a zamestnancov obidvoch materských škôl VEĽKÁ VĎAKA.

Pani primátorke sme popriali nádherné, milostiplné a požehnané vianočné sviatky.