Oznamy

Články

Triedy

Náš kolektív

Prevádzka

Fotogaléria

Dokumenty a tlačivá

Čo nás čaká…

Svetielkáči spoznávajú svet

Školská jedáleň

Pracovné ponuky

IRKP + Pomôž svojej škôlke

2% pre škôlku

PROJEKTY

Nedeľa svätej rodiny

     Niet šťastnej rodiny bez pomoci sv. rodiny. Svätá rodina je označenie Ježiša Krista, Panny Márie a sv. Jozefa. Na sviatok sv. rodiny si manželia obnovujú manželské sľuby. Určite v srdciach manželov sú pri tomto úkone pocity, ktoré sú nádherné. Cítia posilu z neba na prekonávanie rôznych skúšok, ktoré sú v manželstve a rodine. Aj sv. rodina prekonávala rôzne skúšky a neboli ľahké. Veľmi nás chápu, čo zažívame. Modlíme sa za všetky manželstvá v našej škôlke a vyprosujme si navzájom požehnanie lásky spojenú v manželstve, aby sme vždy svedčili o tejto Božej láske k nám. Nech nám sv. rodina vyprosuje, aby sme vždy vytrvali v tomto sv. spoločenstve . V našej škôlke sme vždy boli ako jedna rodina. Vyprosujme si milosť, vedieť si navzájom pomáhať, či už modlitbou, slovom alebo skutkom a všetko konať s láskou, ktorú nám daroval Pán Ježiš Kristus, ktorý sa za nás práve z lásky obetoval. Prichádzajú mi na myseľ nádherné slová piesne ako naše detičky zvyknú spievať v kostolíku mamky Kráľovnej pokoja: “My sme tu všetci jedna rodina, spája nás láska Pána Ježiša…” Nech nám v tom sv. rodina pomáha, aby to tak bolo vždy a aby sme mali jeden pre druhého všetci otvorené srdcia plné lásky.

Sv. rodina oroduj za nás .❤️

Mamka Stanka Kovaľová