Oznamy

Články

Triedy

Náš kolektív

Prevádzka

Fotogaléria

Dokumenty a tlačivá

Čo nás čaká…

Svetielkáči spoznávajú svet

Školská jedáleň

Pracovné ponuky

IRKP + Pomôž svojej škôlke

2% pre škôlku

PROJEKTY

Opatrenia od 13.09.2021

 Milí rodiča,
na základe Covid automatu, bude Prešov od 13.09.2021 v stupni ostražitosti – oranžová farba. Pre každého zákonného zástupcu dieťaťa Materskej školy Kráľovnej Pokoja, Mukačevská 27 a elokované pracovisko Ďumbierska 40 v Prešove je povinné predložiť učiteľke ,,Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti”
Vyhlásenie o bezpríznakovosti sa predkladá po prepnutí do oranžovej fázy pri prvom nástupe do školy a následne po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní /vrátane víkendov a sviatkov/.
V prípade, že rodič predložil bezpríznakovosť už v zelenej farbe, bezpríznakovosť už nepredkladá.