Oznamy

Články

Triedy

Náš kolektív

Prevádzka

Fotogaléria

Dokumenty a tlačivá

Čo nás čaká…

Svetielkáči spoznávajú svet

Školská jedáleň

Pracovné ponuky

IRKP + Pomôž svojej škôlke

2% pre škôlku

PROJEKTY

Oznam Sekčov

Milí rodičia!

Dnešným dňom t.j. 22.11.2021 sa končí karanténa na elokovanom pracovisku MŠKP Ďumbierska 40. Ak Vaše dieťa neprejavuje príznaky žiadneho respiračného ochorenia, môže v utorok 23.11.2021 nastúpiť do MŠ.
Prosíme Vás, aby ste nezabudli priniesť „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ (nájdete v sekcii Dokumenty a tlačivá – Dochádzka).
Zároveň vás prosíme o dodržiavanie protiepidemiologických opatrení – pri vstupe si dezinfikujte ruky, noste respirátor a dodržiavajte odstup.

Ďakujeme a tešíme sa na vás a vaše deti.
Vaše pani učiteľky.