Oznamy

Články

Triedy

Náš kolektív

Prevádzka

Fotogaléria

Dokumenty a tlačivá

Čo nás čaká…

Svetielkáči spoznávajú svet

Školská jedáleň

Pracovné ponuky

IRKP + Pomôž svojej škôlke

2% pre škôlku

PROJEKTY

Poďakovanie IRKP

Chceli by sme sa z celého srdca poďakovať za nádherné mikulášske balíčky. Veľká vďaka patrí IRKP a v neposlednom rade Mikulášovi, ktorý v tejto neľahkej dobe okamžite zareagoval a detičkám vyčaril obrovský úsmev na tvári.

Takže ešte raz ĎAKUJEME a prajeme všetkým požehnaný adventný čas!