Oznamy

Články

Triedy

Náš kolektív

Prevádzka

Fotogaléria

Dokumenty a tlačivá

Čo nás čaká…

Svetielkáči spoznávajú svet

Školská jedáleň

Pracovné ponuky

IRKP + Pomôž svojej škôlke

2% pre škôlku

PROJEKTY

Pohybový krúžok Kids Fun Academy

Hlavné myšlienky KFA :
–  Rozvíjať všestrannú pohybovú gramotnosť prvkami všeobecnej pohybovej prípravy  v materských školách.
–  Prepojiť okres pohybom (učiť a zdokonaľovať základné cyklické a acyklické pohyby pre horné a dolné končatiny).
–  Vytvoriť satelitné strediská. Prísť priamo k deťom, využiť ich známe prostredie v MŠ na realizáciu pohybovej aktivity. Minimalizovať presuny po meste. Ušetriť rodičom čas.
–  Ukázať športové a osobnostné vzory pre športujúcu mládež (garanti KFA ). K dnešnému dňu to sú Klaudia Medlová, Gabika Gajanová, Alexander Slavkovský, Ján Laco, Martin Pacas, Radoslav Antl / www.kidsfunacademy.sk /
–  Dať možnosť deťom a rodičom niekde patriť. Rovnaké tričká, čiapky, vrecúška… Pravidelné vyhodnocovanie športovca mesiaca  a to všetko bez nutnosti trvalej registrácie.
–  Dostatočný počet trénerov na tréningu detí.

 

Záujem o pohybový krúžok Kids Fun Academy ( od 4 – 6 rokov ), môžete predbežne nahlásiť pani učiteľke v triede. 
4 tréningy do mesiaca:
September 2022    11 eur / 2 tréningy
Oktober 2022 – Jún 2023    22 eur / 4 tréningy