Oznamy

Články

Triedy

Náš kolektív

Prevádzka

Fotogaléria

Dokumenty a tlačivá

Čo nás čaká…

Svetielkáči spoznávajú svet

Školská jedáleň

Pracovné ponuky

IRKP + Pomôž svojej škôlke

2% pre škôlku

PROJEKTY

Pôst – obeta, ktorá zbližuje

Kto veľmi miluje, prestáva trpieť. (sr. Zdenka) 

Napriek tomu, že pôst sa často chápe ako niečo smutné, záporné, dokonca, v ponímaní dnešného sveta, až obmedzujúce „slobodu“, v skutočnosti je to obeta vyjadrujúca hĺbku vzťahu, ktorý s Bohom prežívame.

Pôst by nemal byť o zrieknutiach, ktoré z nás robia mrzutých hundrošov. Mal by nám pomôcť uvedomiť si dôležitosť a veľkosť Toho, ktorý kvôli nám priniesol tú najväčšiu obetu. Obetu života. A práve tento uhol pohľadu spôsobuje zmenu vo vnímaní pôstu, aby sme neostali len pri vonkajších prejavoch, ale aby sme ho prežili predovšetkým vnútorne.

Veď aký by to bol len pôst, ktorý by nás vzďaľoval od Boha? Nezabudni, že dobré priateľstvo s Bohom dáva tvojim ťažkostiam úplne iný význam 🙂

Modlitba: Pane, pomôž mi zmeniť môj uhol pohľadu, aby som sa nezameriaval len na moje škvŕkajúce brucho a na chutný koláč v cukrárni, ale aby som sa práve prostredníctvom tohto pôstu dokázal priblížiť k Tebe a zintenzívniť náš vzťah. Vďaka Ti, že vždy stojíš pri mne a že sa môžem na Teba vždy spoľahnúť.

Bonus: Pôst nie je o tom, že človek niečo nemá alebo že niečo stráca. Hĺbka pôstu spočíva v obetavosti a láske, ktorú chce človek tomu druhému prejaviť. Je to o tom, že na niekoho myslí a že z lásky k nemu dokáže robiť aj ťažké veci. Napr. ako deti v tomto videu: https://www.youtube.com/watch?v=zFTspq_nzG4