Oznamy

Články

Triedy

Náš kolektív

Prevádzka

Fotogaléria

Dokumenty a tlačivá

Čo nás čaká…

Svetielkáči spoznávajú svet

Školská jedáleň

Pracovné ponuky

IRKP + Pomôž svojej škôlke

2% pre škôlku

PROJEKTY

Pôst s pápežom Františkom

Pápež František vraj namiesto pôstu od mäsa navrhuje 15 jednoduchých skutkov lásky.

 

 1. Zdraviť – vždy a všade.
 2. Poďakovať sa – aj keď sa to od nás “neočakáva.”
 3. Pripomínať druhým, ako veľmi ich máme radi.
 4. Pozdraviť s radosťou ľudí, ktorých vidíme každý deň.
 5. Vypočuť si príbeh toho druhého bez predsudkov – s láskou.
 6. Zastaviť sa, aby som pomohol.
 7. Pozdvihnúť niekomu náladu.
 8. Oslavovať dobré stránky alebo úspechy druhých.
 9. Vybrať niečo, čo nepoužívame, a darovať to niekomu, kto to potrebuje.
 10. Keď je potreba pomôcť inému, aby si odpočinul.
 11. Napomínať s láskou, nemlčať zo strachu.
 12. Ísť do hĺbky s tými, ktorí sú nám blízki.
 13. Umyť to, čo používam doma.
 14. Pomáhať ostatným prekonávať prekážky
 15. Zavolať rodičom, ak máte to šťastie, že ich máte.

 

Postite sa od urážok a odovzdávajte láskavé slová

Postite sa od nespokojnosti a naplňte sa vďačnosťou

Postite sa od hnevu a naplňte sa miernosťou a trpezlivosťou

Postite sa od pesimizmu a naplňte sa nádejou a optimizmom

Postite sa od starostí a naplňte sa dôverou v Boha

Postite sa od sťažovania a naplňte svoj život jednoduchými vecami

Postite sa od nátlaku a naplňte sa modlitbou

Postite sa od smútku a zatrpknutosti a naplňte svoje srdce radosťou

Postite sa od sebectva a naplňte sa súcitom s druhými

Postite sa od neodpustenia a naplňte sa postojmi zmierenia

Postite sa od slov a naplňte sa tichom a počúvaním druhých.

 

Ak všetci zažijeme tento pôst, náš každodenný život bude naplnený: Pokojom, Dôverou, Radosťou a Životom