Oznamy

Články

Triedy

Náš kolektív

Prevádzka

Fotogaléria

Dokumenty a tlačivá

Čo nás čaká…

Svetielkáči spoznávajú svet

Školská jedáleň

Pracovné ponuky

IRKP + Pomôž svojej škôlke

2% pre škôlku

PROJEKTY

Svätá omša – VENI SANCTE

Vo štvrtok, 07.09.2023, sme boli na svätej omši v Kostole Krista Kráľa na Sekčove. Pán farár vdp. Pavol Kožuško prosil Pána Boha pri svätej omši o potrebné milosti, požehnanie a pomoc do nového školského roka pre deti, rodičov, učiteľky a nepedagogických zamestnancov našej materskej školy. Aj my sme prosili o silu zvládnuť všetko, čo nás v tomto školskom roku čaká, a to s úsmevom na tvári a radosťou v srdci. ♥