Oznamy

Články

Triedy

Náš kolektív

Prevádzka

Fotogaléria

Dokumenty a tlačivá

Čo nás čaká…

Svetielkáči spoznávajú svet

Školská jedáleň

Pracovné ponuky

IRKP + Pomôž svojej škôlke

2% pre škôlku

PROJEKTY

Svätenie adventných vencov

Dnes, dopoludnia 30.11.2021, k nám do škôlky prišiel pán kaplán Matúš, aby nám posvätil vlastnoručne vyrobené adventné vence. Veľmi sme sa na to tešili. Pani učiteľky nám už v triedach rozprávali, čo je advent a ako si každý týždeň budeme postupne zapaľovať jednu sviečku za druhou. S veľkým očakávaním budeme spoločne odratávať dni do príchodu narodenia malého Ježiška. Svätenie adventných vencov vonku malo krásnu atmosféru. Spoločne sme sa pomodlili a poďakovali Pánu Ježišovi za všetko, čo nám dáva. Pán kaplán prečítal úryvok z evanjelia a v spoločných modlitbách sme prosili aj za zastavenie pandémie a za zdravotníkov, ktorí sa o chorých s láskou starajú. Na záver sme sa s pánom kaplánom rozlúčili a poďakovali mu za jeho službu voči nám. Nezabudli sme sa aj spoločne odfotiť pri adventnom venci.

„Mami, oci, v škôlke sa každý deň modlíme pri adventnom venci, urobíme to aj dnes doma?“