Oznamy

Články

Triedy

Náš kolektív

Prevádzka

Fotogaléria

Dokumenty a tlačivá

Čo nás čaká…

Svetielkáči spoznávajú svet

Školská jedáleň

Pracovné ponuky

IRKP + Pomôž svojej škôlke

2% pre škôlku

PROJEKTY

SVETIELKÁČI – 19. výročie

Svetlo dáva všetkým život,

keď ho nie je, býva clivo.

Svetlo sveta – to si Ty,

hoc aj zraku ukrytý.

Prosíme Ťa, milý Pane,

nech v tme nikto nezostane.

 

A tak, na vytrvalé, úprimné a vrúcne modlitby bývalej, prvej pani riaditeľky Hanky Mihaľovej a jej kolegyne Helky Demjanovej, 2. februára 2004 bola otvorená prevádzka Materskej školy Kráľovnej Pokoja. S požehnaním otca biskupa mons. Stanislava Stolárika začalo veľké Božie dielo, ktoré svieti už 19 rokov.

Nečudo, že detičky, ktoré túto materskú školu navštevovali, dostali meno „SVETIELKÁČI“. Materská škola sa rozrástla. V súčasnosti má 3 triedy na Sídlisku III. – Mukačevskej ulici a 2 triedy na elokovanom pracovisku na Sekčove – Ďumbierskej ulici. Malých svetielkáčov je v školskom roku 2022/2023 až 119.

Hlavným poslaním a snažením všetkých učiteliek a zamestnancov MŠKP je šíriť svetlo, ktoré priniesol Pán Ježiš na našu zem medzi všetky deti, rodičov a ľudí okolo nás. Prinášať lásku, pokoj, porozumenie a všetko dobro, ktorému nás učí Boh – náš nebeský Otec. Svetielko v srdiečkach detí zapaľujeme každý deň katolíckym pozdravom, modlitbami, účasťou na svätých omšiach v kostole, čítaním príbehov z Biblie, týždennými katechézami, poznávaním života svätcov, Ježišovych zázrakov, konaním dobrých skutkov. Svetielkáči sa učia prejaviť si lásku, radosť, rozlišovať dobro a zlo, prosiť o odpustenie. Svetielkáči vedia, že všetci sme jedna veľká Božia rodina.

V tomto snažení nezabúdame prosiť o pomoc a orodovanie našu nebeskú Matku.

Kráľovná Pokoja, oroduj za nás!“