Oznamy

Články

Triedy

Prevádzka

Fotogaléria

Dokumenty a tlačivá

Čo nás čaká…

Svetielkáči spoznávajú svet

Školská jedáleň

Pracovné ponuky

IRKP + Pomôž svojej škôlke

2% pre škôlku

PROJEKTY

Svetielkáči spoznávajú svet

Náboženská téma – Detská biblia

Téma týždňa – 1. týždeň

Náboženská téma – Symboly pôstu

Téma týždňa – 2. týždeň

Náboženská téma – Zázračné rozmnoženie chleba

Téma týždňa – 3. týždeň

Náboženská téma – Posledná večera

Téma týždňa – 4. týždeň

Náboženská téma – Krížová cesta

Téma týždňa – 5. týždeň