Oznamy

Články

Triedy

Prevádzka

Fotogaléria

Dokumenty a tlačivá

Čo nás čaká…

Svetielkáči spoznávajú svet

Školská jedáleň

Pracovné ponuky

IRKP + Pomôž svojej škôlke

2% pre škôlku

PROJEKTY

Svetielkáči spoznávajú svet

Náboženská téma – Ježiš má rád všetky deti

Téma týždňa – 1. týždeň

Náboženská téma – Boží Duch nás napĺňa odvahou

Téma týždňa – 2. týždeň

Náboženská téma – Boží duch očisťuje naše srdce

Téma týždňa – 3. týždeň

Náboženská téma – Duch Svätý je našim Tešiteľom

Téma týždňa – 4. týždeň